#1 Temur Energy Yuuya Watanabe (Japan)
Maindeck : 60
Réserve : 15